REKLAMATIONSBETINGELSER

Alle varer er omfattet af købelovens regler om 2 års reklamationsret. Reklamationsretten omfatter produktions- og materialefejl, der konstateres ved normal brug af varen. Reklamationsretten omfatter således ikke fejl eller skader på varen, som er opstået som følge af forkert brug af varen eller almindelig slitage.  Ej heller skader, som skyldes mangelfuld vedligeholdelse. Hvis du opdager en fejl ved varen, bedes du indenfor en rimelig tid meddele dette til SK Shoes. Varen kan herefter sendes til reparation, ombyttes eller krediteres din konto efter aftale, jf. købeloven.

Det er dig som forbruger, der skal bevise, hvor og hvornår du har købt varen, og hvad den har kostet. Det er derfor vigtigt, at du gemmer kvitteringen i de 2 år, reklamationsretten består. Husk derfor at vedlægge fakturaen.

Varen bedes afleveret i rengjort stand.

Henvendelse bedes rettet til:
SK Shoes
Ny Østergade 5,
1101 København K
Tlf. +45 33330341 eller e-mail til : Bryan@skshoes.dk